Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem   
Akceptuje
   Czytaj
Szukaj
x
Szukaj
Wybierz kategorie
Miasto lub kod
+ 0
 • Szukaj
 • Wiadomości
 • Zapisane ogłoszenia
 • Dodaj ogłoszenie
 • Moje ogłoszenia
 • Wszystkie kategorie
 • Ustawienia profilu
 • Hilfe
 • Pomoc
Zaloguj się
 
 
Autto.pl Ogłoszenia motoryzacyjne. Sprzedawaj samochody, części bez opłat i prowizji
 
Wyróżnione
Informacje ogólne
Dodatkowe informacje
Zdjęcia i wideo
Opis szczegółowy
Opublikuj ogłoszenie

Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, sprzedawaj bez opłat i prowizji

obszar wyszukiwania
+ DODAJ OGŁOSZENIE
Polityka prywatności

1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator - Grupa Autto.pl Paweł Furmańczyk 98-161 Zapolice, Pstrokonie 11, NIP: 8291648200, REGON: 366235337
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Autto.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Za pomocą Polityki Prywatności określone zostały działania Administratora, podejmowane w zakresie danych osobowych, które są gromadzone poprzez stronę internetową www.autto.pl oraz wszelkie usługi i narzędzia dostępne dla Użytkowników, niezbędne do podejmowania czynności takich jak rejestracja, logowanie, zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Autto.pl oraz inne związane z powyższymi działaniami.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zostać przekierowany na strony innych serwisów za pomocą kliknięcia linków zamieszczonych w serwisie Autto.pl. Użytkownik może również zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, które nie objęte są kontrolą Administratora.


2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Każdy Użytkownik, chcący dokonać rejestracji w serwisie Autto.pl, zobowiązany jest do podania konkretnych informacji, takich jak adres e mail i hasło. Użytkownik również zobowiązany jest do podania następujących danych, które są niezbędne w celu realizacji świadczenia usług przez Administratora oraz zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Serwisu Autto.pl:
 2. Nazwę osoby kontaktowej
 3. Lokalizację (miejscowość, powiat, województwo)
 4. Adres e mail
 5. Numer telefonu
 6. Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić swój profil w serwisie Autto.pl o następujące dane:Imię i nazwisko / Nazwa
 7. Miejscowość
 8. Kod pocztowy
 9. Ulica
 10. Nr domu / lokalu
 11. Numer telefonu
 12. Adres strony www
 13. Powyższe dane niezbędne są w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy użytkownikami i są udostępniane przez Użytkownika na własną odpowiedzialność, a ryzyko upublicznienia danych osobowych, powinno być starannie przez niego przemyślane.
 14. Administrator w ramach Serwisu Autto.pl może przechowywać dane osobowe i kontaktowe, które są niezbędne w celu zawarcia transakcji pomiędzy użytkownikami, wymiany korespondencji, komunikacji pomiędzy nimi oraz dokonywania płatności za świadczone usługi przez Administratora w ramach Serwisu. Powyższe dane niezbędne są w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy użytkownikami i są udostępniane przez Użytkownika na własną odpowiedzialność, a ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji, powinno być starannie przez niego przemyślane.
 15. Administrator w ramach serwisu Autto.pl może gromadzić dane osobowe i kontaktowe Użytkowników, kontaktujących się z obsługą serwisu Autto.pl, które są niezbędne do celów rozwiązania problemu, zgłoszonego przez Użytkownika i skontaktowania się z Użytkownikiem w razie gdyby zaistniała taka potrzeba. Administrator ma możliwość również kontaktu z Użytkownikiem za pomocą danych umieszczonych na koncie Użytkownika, jak również uprawniony jest do gromadzenia danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami ( np. informacji zwrotnych od Użytkowników czy prośbach o wsparcie techniczne).
 16. Administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych Użytkowników, przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, z których korzystają Użytkownicy, w szczególności takich jak adresy IP, oprogramowanie czy parametry sprzętu. Powyższe informacje gromadzone będą w momencie korzystania ze strony internetowej Autto.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.
 17. Administrator ma uprawnienia do uzupełnienia posiadanych danych osobowych i kontaktowych oraz innych zgromadzonych informacji o Użytkowniku, o dane pozyskane zgodnie z prawem od swoich partnerów biznesowych, jak również wszelkich podmiotów współpracujących.
 18. W przypadku prowadzenia przez Administratora w ramach serwisu Autto.pl wszelkich akcji promocyjnych, gier, promocji marketingowych, możliwe jest gromadzenie danych osobowych Użytkownika takich jak np. Imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e mail. Administrator w ramach serwisu Autto.pl może przetwarzać dane dotyczące przebiegu akcji promocyjnych, gier czy przeprowadzonych promocji marketingowych.


3. Gromadzenie i przetwarzanie

 1. Administrator posiada uprawnienia do gromadzenia danych za pośrednictwem plików tekstowych przechowujących dane lokalnie tzw. „ cookies”, plików stanowiących obrazy, będące częścią kodu strony internetowej, które za pomocą innego serwera, służą do pomiaru oglądalności strony tzw. „piksele śledzące”, oraz obiektów udostępnianych lokalnie za pomocą przeglądarki czy urządzenia.
 2. Administrator w ramach serwisu Autto.pl gromadzi „cookies” stałe jak i sesyjne. Stałe „cookies” przechowywane są na urządzeniu użytkownika, sesyjne zaś usuwane są każdorazowo po zamknięciu przeglądarki.
 3. Administrator w ramach serwisu Autto.pl może umożliwiać gromadzenie informacji, wykorzystując powyższe technologie innym podmiotom takim jak dostawcy reklam lub dostawcy rozwiązań analitycznych. Pozyskane dane podlegają polityce prywatności tych podmiotów.
 4. Administrator w celu uchronienia zebranych danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem, chroni zebrane dane za pomocą racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych, jak również procedur bezpieczeństwa.


4. Zasady wykorzystywania zgromadzonych danych

 1. Dane zgromadzone i przechowywane przez Administratora wykorzystywane są w konkretnych celach:zakładanie i obsługa kont Użytkowników, rozwiązywanie powstałych problemów technicznych, udostępnianie wdrożonych funkcjonalności oraz zapewnieniu innej obsługi Użytkownika w zakresie serwisu Autto.pl
 2. kontaktowanie się z Użytkownikami za pomocą adresów e mail oraz numerów telefonu, w związku ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika oraz działaniami marketingowymi
 3. prowadzeniu statystyk, badań, analizy działania wdrożonych usług jak również analizowaniu lub prognozowaniu osobistych preferencji Użytkownika, zainteresowań oraz zachowań, jak również jego lokalizacji.
 4. Eliminacji nadużyć, usuwaniu nieuczciwych Użytkowników, egzekwowaniu przestrzegania zasad regulaminu Serwisu Autto.pl
 5. Pomiaru aktywności Użytkowników serwisu Autto.pl, poprzez monitorowanie dodawanych ogłoszeń, wyszukiwanych słów kluczowych czy administrowanie ruchem w Serwisie Autto.pl
 6. Dopasowanie oferty i doświadczeń Użytkownika, głównie reklam, w Serwisie lub właściwościach usług podmiotów współpracujących.
 7. Administrator ma prawo do przechowywania zgromadzonych w serwisie Autto.pl danych, tylko i wyłącznie w celu realizacji powyższych celów.
 8. Administrator jest uprawniony do filtrowania i usuwania wiadomości, które są przesyłane za pośrednictwem serwisu Autto.pl, w szczególności jeżeli posiadają znamiona spamu, zawierają treści niedozwolone lub obraźliwe lub bezpośrednio lub pośrednio zagrażają użytkownikom serwisu Autto.pl.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania wiadomości, gromadzonych za pośrednictwem serwisu Autto.pl do 1 roku. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie Autto.pl


5. Udostępnianie danych

 1. Administrator w ramach prowadzonych przez własne przedsiębiorstwo serwisów może udostępniać gromadzone w serwisie Autto.pl dane o użytkownikach.
 2. Administrator nie ma prawa udostępniać żadnych posiadanych danych osobowych Użytkowników, podmiotom niebędących partnerem biznesowym Administratora. Dane te mogą zostać udostępnione w przypadku gdy:Administrator może korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług, gdy te podmioty nie posiadają uprawnień do samodzielnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a działania te podlegają przepisom polityki prywatności prowadzonej przez Administratora.
 3. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych organom publicznym, które w istotnej mierze pomagają zwalczać wszelkie formy oszustwa i nadużyć w Serwisie Autto.pl oraz w zwalczaniu wszelkich naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie z wymogami prawa.
 4. Administrator zobowiązuje się do nie wypożyczania ani nie sprzedawania danych osobowych Użytkowników. W przypadku sprzedaży serwisu Autto.pl, jego restrukturyzacji czy przeniesienia całego majątku lub jego części na nowego właściciela, zgromadzone dane Użytkowników mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi, aby ten mógł kontynuować świadczenie usługi w ramach Serwisu.
 5. Administrator ma prawo do udostępniania podmiotom zewnętrznym lub wybranym partnerom danych, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników. Udostępnienie ma na celu poprawę rozpoznawania atrakcyjności reklam lub usług dla Użytkowników, poprawy świadczenia usług przez Serwis lub podmioty zewnętrzne, w tym agencjom badawczym poprzez udział w badaniach przynoszących korzyść społeczną.


6. Kontrola danych przez użytkownika

 1. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie Autto.pl lub zamieścił na stronach Serwisu ogłoszenie, mogą przejrzeć swoje dane, dokonać ich zmiany lub je usunąć. Edycja danych podanych przez Użytkownika, możliwa jest za pomocą konta Użytkownika w sekcji „Ustawienia profilu”.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko i wyłącznie poprawnych, prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Każdy korzystający z najbardziej znanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer,Safari), ma możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Warto pamiętać jednak, że wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików „cookies”, może skutkować ograniczeniem funkcjonalności danej strony.


7. Komu udostępniamy twoje dane?

Udostępniamy je anonimowo, tylko zaufanym dostawcom przydatnych funkcjonalności analitycznych, marketingowym i partnerom reklamowym.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, ale tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


8. Lista zaufanych partnerów:


 • Google GA, Google Adsense


Aktualizacja z dnia 25.05.2018<h1>Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, sprzedawaj bez opłat i prowizji</h1>
Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne publikuj ogłoszenia za darmo

www.autodoc.pl
Copyright © 2014 - 2018 Autto.pl Ogłoszenia motoryzacyjne. Sprzedawaj samochody, części bez opłat i prowizji.
Autto.pl | Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne.

Partnerzy:  | MotoWeb | Forum BMW | Forum Volkswagen